Rynek Towarowy Forex
Rynek Towarowy ForexLicencje i Regulacje Analiza Handlowa Na ywo Obecne Stawki i Spready Podstawa prawna: Podstawa prawna: HotForex jest zarejestrowan spk HF Markets Europe Ltd cypryjskiej firmy inwestycyjnej (CIF) posiadajcej numer HE 277582. Podlega ona nadzorowi i posiada zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci wydane przez Cypryjsk Komisj Papierw Wartociowych i Gied (CySEC) - numer licencji para 18312. Spka jest take regulowana dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie rynkw instrumentw finansowych (dyrektywa MiFID) O site hfeu e operado pela HF Markets (Europe) Ltd. Ostrzeenie o ryzyku: Handel produktami lewarowymi, takimi Jak instrumenty Forex i kontrakty na rnice kursowe CFD, moe nie por odpowiedni dla kadego inwestora, poniewa jest obarczony wysokim ryzykiem utraty kapitau. Naley upewni si, e wszelkie ryzyko jest zrozumiae, uwzgldniajc indywidualne cele inwestycyjne i poziom dowiadczenia przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Jeli to konieczne, naley zasign niezalenej porady. Naley zapozna si z pen treci Ostrzeenia o ryzyku. O HotForex nao aceita clientes dos EUA do Canada, Belgica, Ira, Sudao, Siria e Coreia do Norte. Copyright 2017 - Todos os Direitos Reservados Aviso de Risco: Os produtos de alavancagem de negociacao, como Forex e CFDs, podem nao ser adequados para todos os investidores, pois possuem um alto grau de risco para o seu capital. Leia a Divulgacao de risco completa. Aviso de Risco: Recorde que Forex e CFDs sao produtos alavancados e podem resultar na perda de todo o capital investido. Considere nossa Divulgacao de Risco. CFD na surowce Kontrakty CFD na towary s kontraktami odzwierciedlajcymi wydajno podstawowego towaru z przyszymi cenami obliczanymi jako rnica pomidzy cen zakupu i cen sprzeday, std nazwa kontrakty rnic kursowych. O HotForex oferece um wiele kontraktw CFD na towary i metale. S para zarwno towary nietrwae, takie jak zboe, cukier, kawa i kukurydza, jak i metale, takie jak paladium, platyna mied. Dlaczego warto handlowa CFD na towary Kupuj, jeli mylisz, e rynek wzrasta lub sprzedaj, jeli uwaasz, e rynek jest przeceniony. Otwrz pozycj o niewielkiej kwocie 10 USD na 0,01 pozycji serii Nie pobiera e adnych prowizji w przypadku CFD na towary. Pamitaj, e kontrakty CFD na towary maj dat wanoci na rynku. Godziny handlu Godziny handlowania s wanym czynnikiem podczas inwestowania w kontrakty CFD. Jeli posiadasz otwart pozycj, gdy zamyka si rynek, oznacza to, e nie bdziesz mg zamkn transakcji do momentu ponownego otworzenia e rynku kolejnego dnia handlowego. Podobnie jak na wielu rynkach, na ktrych si inwestuje, pynno obecna jest take na rynku towarw. Oznacza to, e cena otwarcia na pocztku kolejnej sesji moe znacznie rni si od ceny zamknicia poprzedniej sesji i w wyniku tego moesz zauway devido wahania zyskw i strat. Prosimy o zapoznanie si ze specyfikacjami kontraktw, w ktrych znajduj si blisze szczegy. Dane dotyczce handlowania kontraktami CFD na towary Os Swaps podem ser ajustados diariamente com base nas condicoes do mercado e nas tarifas fornecidas pelo nosso Fornecedor de Precos aplicavel a todas as posicoes abertas. Swaps triplos sao aplicados todas as quartas-feiras UWAGA - Wszystkie zlecenia oczekujce bd zamykane w okresie przerw w handlu dla danego instrumentu. W przypadku gdyby jakiekolwiek zlecenie oczekujce pozostao otwarte, bdzie ono automatycznie zamknite po zamkniciu handlu dla danego instrumentu w danym dniu. Prosimy, pamitaj, e czas serwera podlega zmianom na czas zimowyletni (Horario de verao - DST). Zmiany te maj miejsce w ostatni niedziel marca oraz ostatni niedziel padziernika. Czasy Serwera: Zima: GMT2 Lato: GMT3 (DST) Podstawa prawna: Podstawa prawna: HotForex jest zarejestrowan spk HF Markets Europe Ltd cypryjskiej firmy inwestycyjnej (CIF) posiadajcej numer HE 277582. Podlega ona nadzorowi i posiada zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci wydane przez Cypryjsk Komisj Papierw Wartociowych i Gied (CySEC) - numer licencji para 18312. Spka jest take regulowana dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie rynkw instrumentw finansowych (dyrektywa MiFID) O site hfeu e operado pela HF Markets (Europe) Ltd. Ostrzeenie o ryzyku: Handel produktami lewarowymi, Takimi jak instrumenty Forex i kontrakty na rnice kursowe CFD, moe nie by odpowiedni dla kadego inwestora, poniewa jest obarczony wysokim ryzykiem utraty kapitau. Naley upewni si, e wszelkie ryzyko jest zrozumiae, uwzgldniajc indywidualne cele inwestycyjne i poziom dowiadczenia przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Jeli to konieczne, naley zasign niezalenej porady. Naley zapozna si z pen treci Ostrzeenia o ryzyku. O HotForex nao aceita clientes dos EUA do Canada, Belgica, Ira, Sudao, Siria e Coreia do Norte. Copyright 2017 - Todos os Direitos Reservados Aviso de Risco: Os produtos de alavancagem de negociacao, como Forex e CFDs, podem nao ser adequados para todos os investidores, pois possuem um alto grau de risco para o seu capital. Leia a Divulgacao de risco completa. Aviso de Risco: Recorde que Forex e CFDs sao produtos alavancados e podem resultar na perda de todo o capital investido. Considere nossa Divulgacao de Riscos.