Ustaz Dasuki Forex Paz
Ustaz Dasuki Forex PazBuat newbie Forex. Pesanan ikhlas Perniagaan Forex Halal atau Haram Menurut Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani Saya seorang kaki jogo di cyber cafe..tahun 2003 buat pertama kalinya mengenali forex melalui Broker North Finance. Deposite Usd100.hangus semua. Deposite Usd300 sekali lagi menjadi ke Usd1000. Kusangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengahari. Apabila hendak retirar agen corretor email pelbagai alasan. Akhirnya North Finance hanya tinggal nama dan berkubur. Trader Senior mesti mengenali platform ini. 2004 ao longo de hampir berputus asa bila dengar FOREX. Namun masih belum putus semangat nak belajar. Bila nak duduk dekat dengan trader forex profissional, ao longo de dihalau pula dari duduk dekat dengan comerciante-comerciante melayu kita. Kau belum Layak. ) 2005, ao longo de Mengenali Marketiva, kini re branding AGEA JINRONG. Bermula USD5 percuma..Kemudian jatuh ke Usd0.20 sen. Dari sini ao longo de Belajar sesuatu, kenapa aku tak berguru. Dari situ lah akaun Usd0,20 menjadi USD100 dalam tempoh sebulan. Kemudian terus konsisten ke usd5000 setiap hujung bulan. Ao longo da retirada Usd3k Usd4k buat urusan bayar hutang, infaq dan kegunaan peribadi. Ao longo do silencioso comerciante sebenarnya, bukan Full Time Trader sehingga kini. Masih kena para a perda. Namun peratusannya ao longo dapat kurangkan. Selepas berguru dengan 3 orang guru. Alhamdulillah sekadar usd300-usd500 sehari tidak lagi mustahil. Dan yang penting secara konsisten sehingga hari ini. Rezeki forex ini adalah renda pasif saya yang ketiga desarmamento kerjaya petroleo e gas dan New Wave marketing. Mudah2han Allah buka satu lagi cabang rezeki buat anda. Em sya Allah Forex Foreign Exchange Tukaran Matawang AsingHukum Forex FOREX DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islamismo, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Matawang) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan matawang asing timbul kerana adanya perdagangan importksport antara negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Import-Eksport) ini tentu memerlukan alat pembayaran iaitu WANG yang setiap negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeza satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA WANG antara negara. Perbandingan nilai mata wang antara negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASARAN yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata wang sesebuah negara dengan negara lainnya ini berubah setiap saat sesuai dengan permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata wang. Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata wang yang berbeza nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI MATAWANG Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qabulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai kesedaran penuh untuk melaksana dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sihat). 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli iaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) por pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahawa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam air, kerana sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi e Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar, ertinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanaman yang masih terpendam, seperti kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, kerana akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaedah hukum Islao: 8220Kesulitano itu menarik kemudahan.8221 Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkustertutup, seperti makanan, LPG, dan sebagainya, asalkan diberi label yang menerangkan isinya. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaedah hukum Islam tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUAL BELI MATAWANG COMO DAN SAHAM Yang dimaksud dengan matawang como adalah matawang luar negara seperi dolar Amerika, libra esterlina, ringgit Malaysia dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan antarabangsa maka tiap negara memerlukan mata wang como sebagai alat pembayaran diluar negara. Dengan demikian akan timbul penwaran dan permintaan di pasaran matawang asing. Setiap negara berkuasa penuh menetapkan nilai matawang masing-masing 1 dolar Amerika RM3.10. Namun nilai matawang atau perbandingan nilai wang setiap saat akan berubah-ubah, bergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan nilai matawang dan transaksi jual beli matawang como diselenggarakan de Bursa Saham disetiap negara masing-masing. Penjelasan Ustaz Ahmad Dasuki 8220FOREX 8211 Comercio guna Ilmu8221